Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện?

Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện?

Phản xạ không điều kiện

Phản xạ có điều kiện

Là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập

Là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện.

Có tính chất loài và di truyền được

ốcC tính chất cá thể và không di truyền được

Có tính bền vững, tồn tại suốt đời

Có tính tạm thời, có thể mất đi nếu không được củng cố.

Xảy ra tương ứng với kích thích

Xảy ra bất kì không tương ứng với kích thích.

Trung ương thần kinh nằm ở trụ não và tuỷ sống

Trung ương thần kinh nằm ở lớp vở đại não

VD: Phản xạ khóc, cười, chớp mắt…

VD: Qua ngã tư thấy đèn đỏ dừng xe trước vạch kẻ.

Thống kê tìm kiếm

  • em hãy lấy vd về phản xạ có điều kiện ở vật nuôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *