Cho biết những đặc điểm nổi bật vị trí địa lí tự nhiên dân cư và xã hội của cộng hòa Liên Bang Đức?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Cho biết những đặc điểm nổi bật vị trí địa lí tự nhiên dân cư và xã hội của cộng hòa Liên Bang Đức?

Cho biết những đặc điểm nổi bật vị trí địa lí tự nhiên dân cư và xã hội của cộng hòa Liên Bang Đức?

1. Vị trí địa lí quan trọng

– Nằm ở trung tâm châu Âu giáp 9 nước, giáp biển Bắc và biển Ban-tích, thuận lợi giao lưu thông thương với các nước.

– Có vai trò chủ chốt, đầu tàu trong xây dựng và phát triển EU, nước sáng lập EU.

2. Điều kiện tự nhiên.:

– Khí hậu ôn đới thuận lợi cho phát triển nông nghiệp ôn đới 

– Cảnh quan thiên đa dạng, đẹp, hấp dẫn nhiều khách du lịch.

– Nghèo khoáng sản: chủ yếu có than nâu, than đá và muối mỏ.

3. Dân cư và xã hội.

– Tỉ suất sinh thấp, 

– Cơ cấu dân số già,, nhập cư nhiều (chiếm 10 %) thiếu nhân lực lao động bổ sung

– Khuyến khích lập gia đình và sinh con

– Mức sống cao, hệ thống phúc lợi và bảo hiểm tốt, GD – ĐT được ưu tiên đầu tư phát triển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *