Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền Ơ-rô là bước tiến của sự liên kết trong EU?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền Ơ-rô là bước tiến của sự liên kết trong EU?

Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền Ơ rô là bước tiến của sự liên kết trong EU?

Đồng tiền chung Ơ-rô được sử dụng từ năm 1999 đến nay ở EU.

– Lợi thế:

+ Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường nội địa châu Au

+ Thủ tiêu rủi ro khi chuyển đổi tiền 

+ Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

+ Đơn giản hoá công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *