Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

Bình đẳng giữa vợ chồng: Được thể hiện trong quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

+ Quan hệ nhân thân:

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau…

Vợ chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định.

+ Quan hệ tài sản:

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung.

Những tài sản chung của vợ chồng khi đăng ký quyền sở hữu.

Việc mua, bán, đổi, cho, vay, mượn và những giao dịch dân sự khác có liên quan tài sản chung…

Ngoài ra, vợ chồng vẫn có tài sản riêng.

Bình đẳng giữa cha mẹ và con.

Bình đẳng giữa ông bà và cháu.

Bình đẳng giữa anh chị em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *