Phân biệt 3 loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương về khái niệm, chiều di chuyển của chất tan và chiều di chuyển của nước.

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Phân biệt 3 loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương về khái niệm, chiều di chuyển của chất tan và chiều di chuyển của nước.

Phân biệt 3 loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương về khái niệm, chiều di chuyển của chất tan và chiều di chuyển của nước.

MÔI TRƯỜNG

KHÁI NIỆM

CHIỀU DI CHUYỂN CỦA CHẤT TAN

CHIỀU DI CHUYỂN CỦA NƯỚC

ƯU TRƯƠNG

Môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan lớn hơn nồng độ các chất tan trong tế bào.

Ngoài tế bào -> Trong tế bào

Trong tế bào -> Ngoài tế bào

ĐẲNG TRƯƠNG

Môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan bằng nồng độ các chất tan trong tế bào.

Không di chuyển

Không di chuyển

NHƯỢC TRƯƠNG

Môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan nhỏ hơn nồng độ các chất tan trong tế bào.

Trong tế bào -> Ngoài tế bào

Ngoài tế bào -> Trong tế bào

Thống kê tìm kiếm

  • phan biet 3 loai moi truong uu truong dang truong nhuoc truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *