Chứng minh Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Chứng minh Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?

Chứng minh Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?

* Tính chất nhiệt đới:

– Quanh năm nhận được lượng nhiệt Mặt Trời dồi dào 1m²/1 triệu kilocalo

– Số giờ nắng trong năm cao: 1400 – 3000 giờ/năm

– Nhiệt độ trung bình trong năm cao trên 21oC và tăng dần từ Bắc vào Nam.

* Tính chất gió mùa:

– Có hai mùa gió: 

+ Gió mùa Đông Bắc thổi vào mùa Đông (khô, lạnh)

+ Gió mùa Tây Nam thổi vào mùa hạ (nóng, ẩm)

* Tính chất ẩm:

– Gió mùa đem đến cho nước ta một lượng mưa lớn (1500 – 2000 mm/năm, độ ẩm không khí cao trên 80%)

Thống kê tìm kiếm

  • chứng minh khí hậu việt nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *