Nhiệt độ không khí trên trái đất thay đổi theo những yếu tố nào?

0
xemgiai1 - Nhiệt độ không khí trên trái đất thay đổi theo những yếu tố nào?

Nhiệt độ không khí trên trái đất thay đổi theo những yếu tố nào?


Trả lời:

+ Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển + Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao: càng lên cao nhiệt độ càng giảm

+ Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ: không khí nơi vĩ độ thấp nóng hơn không khí ở vĩ độ cao

Xem thêm:  Nước biển và đại dương có những hình thức vận động nào? Nêu khái niệm và nguyên nhân?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *