Tại sao có thể nói Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Tại sao có thể nói Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi?

Tại sao có thể nói Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi?

– Có thể nói Việt Nam là  xứ sở của cảnh quan đồi núi vì:

+  Nước ta có  cảnh quan đồi núi  chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của thiên nhiên nước ta.

+  Cảnh quan vùng núi thay đổi theo độ cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *