Tại sao có thể nói Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi?

0
xemgiai1 - Tại sao có thể nói Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi?

Tại sao có thể nói Việt Nam là xứ sở của cảnh quan đồi núi?

– Có thể nói Việt Nam là  xứ sở của cảnh quan đồi núi vì:

+  Nước ta có  cảnh quan đồi núi  chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của thiên nhiên nước ta.

+  Cảnh quan vùng núi thay đổi theo độ cao.

Xem thêm:  Tại sao cần phải bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn lợi từ sông ngòi ở nước ta?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *