Người sống có đạo đức thể hiện như thế nào trong các mối quan hệ

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Người sống có đạo đức thể hiện như thế nào trong các mối quan hệ

Người sống có đạo đức thể hiện như thế nào trong các mối quan hệ

a. Quan hệ với mọi người: biết chăm lo đến mọi người, sống có tình có nghĩa, thương yêu giúp đỡ mọi người vì sự tiến bộ chung

b. Quan hệ với công việc: phải có trách nhiệm cao, năng động sáng tạo trong mọi hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

c. Quan hệ với môi trường sống: biết giữ gìn bảo vệ hạnh phúc và tự giác góp phần xây dựng gia đình, bảo vệ môi trường tự nhiên, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

d. Quan hệ với lí tưởng sống của dân tộc: lấy lí tưởng của Đảng, của dân tộc làm mục tiêu sống của cá nhân “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *