Từ khái niệm CNH – HĐH em hãy cho biết tại sao cho tiến hành CNH – HĐH đất nước

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Từ khái niệm CNH - HĐH em hãy cho biết tại sao cho tiến hành CNH - HĐH đất nước

Từ khái niệm CNH – HĐH em hãy cho biết tại sao cho tiến hành CNH – HĐH đất nước


– Khái niệm:CNH-HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế-xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

– Nước ta CNH phải gắn liền với HĐH là vì:

+ Nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật + Yêu cầu thực hiện mô hình CNH phát triển rút ngắn hiện đại

+ Xu hướng toàn cầu hóa mở ra cơ hội mới cho các nước tiến hành công nghiệp hóa sau Việt Nam

– Là một học sinh:

+ Học tập

+ Tham gia các phong trào ở trường và địa phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *