Hô hấp của châu chấu khác tôm sông như thế nào?

0
xemgiai1 - Hô hấp của châu chấu khác tôm sông như thế nào?

Hô hấp của châu chấu khác tôm sông như thế nào?


– Châu chấu: Hô hấp nhờ hệ thống ống khí

Bắt đầu bằng lỗ thở

Sau đó: Ồng khí phân nhiều nhánh đến tận cùng các tế bào.

– Tôm sông: Hô Hấp bằng mang.

Xem thêm:  Kể tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh cho người và cách truyền bệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *