Trình bày đặc điểm nổi bật của 2 khu vực Tây Nam Á Và khu vực Trung Á? Hai khu vực có cùng những điểm chung gì?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Trình bày đặc điểm nổi bật của 2 khu vực Tây Nam Á Và khu vực Trung Á? Hai khu vực có cùng những điểm chung gì?

Trình bày đặc điểm nổi bật của 2 khu vực Tây Nam Á Và khu vực Trung Á? Hai khu vực có cùng những điểm chung gì?

* Hai khu vực có cùng điểm chung là:

– Cùng có vị trí địa lí – chính trị rất chiến lược.

– Cùng có nhiều dầu mỏ và các tài nguyên khác.

– Tỉ lệ dân cư theo đạo hồi cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *