Trình bày đặc điểm nổi bật của 2 khu vực Tây Nam Á Và khu vực Trung Á? Hai khu vực có cùng những điểm chung gì?

0
xemgiai1 - Trình bày đặc điểm nổi bật của 2 khu vực Tây Nam Á Và khu vực Trung Á? Hai khu vực có cùng những điểm chung gì?

Trình bày đặc điểm nổi bật của 2 khu vực Tây Nam Á Và khu vực Trung Á? Hai khu vực có cùng những điểm chung gì?

* Hai khu vực có cùng điểm chung là:

– Cùng có vị trí địa lí – chính trị rất chiến lược.

– Cùng có nhiều dầu mỏ và các tài nguyên khác.

– Tỉ lệ dân cư theo đạo hồi cao

Xem thêm:  Khái niệm khu vực hóa? Nguyên nhân xuất hiện khu vực hóa? Các tổ chức liên kết khu vực? Hệ quả của khu vực hóa hinh tế?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *