Tóm tắt Sự tích Hồ Gươm lớp 6 ngắn gọn

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Tóm tắt Sự tích Hồ Gươm lớp 6 ngắn gọn

Tóm tắt Sự tích Hồ Gươm lớp 6 ngắn gọn

Bài làm

Vào thời ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam làm nhiều điều bạo ngược khiến thiên hạ căm giận đến xương tủy. Bấy giờ có nghĩa quân ở Lam Sơn bùng dậy chiến đấu nhưng thất bại nên đức Long quân quyết định cho họ mượn thanh gươm thần để họ giết giặc.Hồi ấy,ở Thanh Hóa có người tên Lê Thận , một đêm anh đi kéo lưới như thường bỗng kéo được một thanh sắt liền vứt liền xuống nước rồi thả chỗ khác nhưng lần thứ ba thanh sắt ấy vẫn mắc vào lưới. Thấy lạ,anh ghé mồi lửa xem thì phát hiện là một lưỡi gươm. Thận về sau gia nhập quân đoàn khởi nghĩa Lam-sơn. Một hôm, chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tòng đến nhà Thận,thanh gươm bỗng phát sáng , Lê Lợi cầm lên xem thì thấy khắc hai chữ “ Thuận Thiên”.Một hôm bị giặc đuổi,lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy cái chuôi gươm nạm ngọc phát sáng trên ngọn đa. Nhớ tới lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lơi rút lấy chuôi gươm giắt vào lưng.Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại mọi người ,khi lắp lưỡi vào với chuôi thì vừa vặn khớp nhau. Lê Thận nâng gươm lên ngang đầu nói với chủ tướng:” Đây là thần có ý phó thác cho “minh công” làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem xương da của mình theo “minh công” và thanh gươm thần này để báo đền xã tắc!”Từ đó khí thế của nghĩa quân ngày một tăng. Trong tay Lê Lợi, thanh gươm thần tung hoàng trên mọi trận địa và làm cho quân Minh bạt vía. Sau khi đuổi giặc Minh về được một năm, Lê Lợi – cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả-vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Long quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi chiếc thuyền chèo ra giữa hồ thì tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi làn nước xanh. Vua đứng trên và nhận thấy lưỡi gươm đeo bên mình cũng đang cử động.Con rùa đứng nổi lên trên mặt nước và yêu cầu hoàn gươm cho Long Vương. Cho đến khi gươm và rùa lặn xuống, người ta vẫn thấy có vệt sáng le lói dười mặt nước hồ xanh.Khi những chiếc thuyền của bá quan tiến lên kịp thuyền rồng thì vua liền báo ngay cho họ biết:” Đức Long quân cho chúng ta mượn thanh gươm thần để trừ giặc Minh. Nay đất nước đã thanh bình, Người sai rùa lấy lại.”Và từ đó, hồ bắt đầu được mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn-kiếm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *