Phân biệt Đột biến gen và Đột biến cấu trúc

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Phân biệt Đột biến gen và Đột biến cấu trúc

Phân biệt Đột biến gen và Đột biến cấu trúc

 

ĐỘT BIẾN GEN

ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC

Khái niệm

 

-Là những biến đổi trong cấu trúc cuả gen, liên quan đến 1 hay 1 số cặp nu

-Các dạng: mất, thêm, thay thế cặp nu này bằng cặp nu khác

 

 

– Là những biến đổi trong cấu trúc cuả NST

 

-Các dạng: mất, lặp, đảo đoạn NST

Nguyên nhân phát sinh

– Do tác nhân lý, hoá → làm rối loạn quá trình tự sao cuả ADN

 

– Do tác nhân lý, hoá → phá vỡ cấu trúc cuả NST

 

Vai trò

 

– Biến đổi cấu trúc gen → biến đổi cấu trúc prôtêin do gen mã hoá → biến đổi ở kiểu hình

– ĐB gen tạo ra các gen lặn chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở thể đồng hợp, trong môi trường thích hợp

– Đa số có hại vì ĐB gen phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên lâu đời, gây rối loạn quá trình tổng hợp prôtêin.

– Qua giao phối, 1 ĐB có hại có thể thành có lợi nếu gặp được tổ hợp gen thích hợp.

VD: ĐB làm tăng khả năng chịu hạn, chịu rét ở luá…

 

– ĐB cấu trúc cũng thường có hại, đôi khi có lợi.

+ Mất 1 đoạn ở đầu NST số 21 → gây ung thư máu ở người

+ Lặp đoạn ở enzim thuỷ phân tinh bột ở 1 loại luá mạch làm tăng hoạt tính cuả chúng

+ Đảo đoạn NST làm tăng cường sự đa dạng cuả Sinh vật

– Qua quá trình tiến hóa lâu dài gen đã sắp xếp hài hòa trên NST, ĐB cấu trúc sẽ  làm thay đổi số lượng và cách sắp xếp cuả gen trên NST → gây hại cho sinh vật

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *