Kể tên các loại lá biến dạng? Nêu chức năng của chúng.

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Kể tên các loại lá biến dạng? Nêu chức năng của chúng.

Kể tên các loại lá biến dạng? Nêu chức năng của chúng.

Lá biến thành gai: cây xương rồng…: giảm sự thoát hơi nước.

Lá biến thành tua cuốn: cây đậu hà lan…: Giúp cây leo lên.

Lá biến thành tay móc: cây mây…: Giúp cây bám để leo lên.

Lá dự trữ: củ hành, củ tỏi…: Chứa chất dự trữ cho cây.

Lá vảy: củ rong ta…:che chở, bảo vệ cho chồi của thân rễ.

Lá bắt mồi: cây nắp ấm, cây bèo đất…: bắt và tiêu hóa con mồi.

Thống kê tìm kiếm

  • các loai lá biến dạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *