Biện pháp cải tạo cậy trồng?

0
xemgiai1 - Biện pháp cải tạo cậy trồng?

Biện pháp cải tạo cậy trồng?

– Cải biến tính di truyền của giống cây bằng các biện pháp: lai, chọn giống, cải tạo giống, gây đột biến,…

– Chọn những biến đổi có lợi, phù hợp nhu cầu sử dụng.

– Nhân giống những cây đáp ứng nhu cầu sử dụng.

–  Chăm sóc cây: tưới, bón phân, phòng bệnh……tốt nhất để cây bộc lộ hết mức những đặc tính tốt.

Thống kê tìm kiếm

  • Nêu các biện pháp cải tạo cây trồng
Xem thêm:  Trình bày thí nghiệm chứng minh lá cây chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *