Vì sao phái Giacôbanh đưa Cách mạng tư sản Pháp đạt đến đỉnh cao?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
xemgiai1 - Vì sao phái Giacôbanh đưa Cách mạng tư sản Pháp đạt đến đỉnh cao?

Vì sao phái Giacôbanh đưa Cách mạng tư sản Pháp đạt đến đỉnh cao?

Sau khi lên nắm quyền, phái Gia-cô-banh thực hiện hàng loạt các chính sách tiến bộ:

* Chính trị – xã hội:

– Lập toà án để xét xử những người tình nghi.

– 6/ 1793, Hiến pháp mới được thông qua: tuyên bố chế độ Cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi, xóa bỏ chế độ đẳng cấp.

– 23/ 8/1793, thông qua sắc lệnh tổng động viên toàn quốc.

* Kinh tế:

– Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

–  Xoá bỏ đặc quyền và phụ thu phong kiến.

– Ban hành luật giá tối đa đối với nhu yếu phẩm.

– Ban hành mức lương tối đa của công nhân.

* Kết quả: Thù trong giặc ngoài bị đánh tan, cách mạng Pháp đạt đỉnh cao.

Thống kê tìm kiếm

  • vì sao nói giai đoạn chính quyền Gia-cô-banh cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *