Nêu được bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội?

  • Google+
  • LinkedIn
  • Pinterest
0
nu sinhuyen 20181115 040141 - Nêu được bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội?

Nêu được bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội?

Yêu Tổ quốc, có ý thức xây dựng Tổ quốc VNXHCN

Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tài sản của người khác

Yêu quý, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ, lễ phép với người lớn.

Chăm chỉ học tập, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục

Không đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng các chất kích thích có hại cho sức khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *