Liên minh châu Âu EU ra đời và phát triển như thế nào? Mục đích và thể chế của nó?

0
xemgiai1 - Liên minh châu Âu EU ra đời và phát triển như thế nào? Mục đích và thể chế của nó?

Liên minh châu Âu EU ra đời và phát triển như thế nào? Mục đích và thể chế của nó?

1/ Sự ra đời và phát triển:

a. Sự ra đời:

– Cộng đồng và thép châu Âu (1951)

– Công đồng kinh tế châu Âu (1957)

– Cộng đồng nguyên tử châu Âu (1958)

– Cộng đồng châu Âu (1967) ==> liên minh châu Âu (1993)

b. Sự phát triển:

– Số lượng các thành viên tăng liên tục từ 6 lên 27 nước.

– Eu mở rộng theo các hướng khác nhau trong không gian địa lý

– Mức độ thống nhất ngày càng cao 

2/ Mục đích:

-Tạo ra 1 khu vực tự do lưu thông hàng hòa, dịch vụ con người và tiền vốn trong các nước thành viên 

– Tăng cường sự liên kết kinh tế luật pháp, nội vụ, an ninh, đối ngoại ….

3/ Thể chế 

+ Nhiều quyết định qua trọng về kinh tế chí trị do các cơ quan đầu não của EU đề ra 

+ Các cơ quan đầu não của EU là: nghị viện châu Âu, hội đồng châu Âu, hội đồng bộ trưởng châu Âu, ủy ban liên minh châu Âu, cơ quan kiểm toán, tòa án châu Âu

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Điều kiện tự nhiên của vùng trung tâm Bắc Mỹ cùa Hoa Kỳ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *