Pháp luật là gì?

Pháp luật là gì? Pháp luật là hê thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiên bằng quyền lực nhà nước, nhằm điều chỉnh các