Vì sao văn học, khoa học thời Lê sơ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc?

Vì sao văn học, khoa học thời Lê sơ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc?

Hoàn cảnh đất nước thái bình, thịnh trị, đời sống nhân dân ổn định.

Loading...

Điều kiện sáng tác cởi mở, người tài được trong dụng, được phát huy tài năng.

Có nhà vua anh minh, đặc biệt là Lê Thánh Tông.

Đề tài sáng tác phong phú.

Vì sao văn học, khoa học thời Lê sơ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc?
Đánh giá bài viết
Loading...