Phân biệt phát triển có biến thái với phát triển không có biến thái?

Phân biệt phát triển có biến thái với phát triển không có biến thái?

Các kiểu phát triển

Loading...

Phát triển không

qua biến thái

Phát triển qua biến thái

Biến thái hoàn toàn

Biến thái không hoàn toàn

Khái niệm

Là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí tương tự con trưởng thành.

Là kiểu phát triển mà ấu trùng có hd, cấu tạo, sinh lí khác con trưởng thành, qua gđ biến đổi trung gian ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành

Là kiểu PT mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, có hình thái, cấu tạo, sinh lí gần giống con trưởng thành. Qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

vd

-Người

– Voi, khỉ

– Bướm

– Tằm, muỗi…

– Châu chấu …

Đặc điểm

– Giai đoạn phôi thai: (diễn ra trong dạ con của thú)

Hợp tử  phân chia –>  phôi phân hóa tế bào  cơ quan –>

thai nhi.

– Giai đoạn sau sinh: Con sinh ra lớn lên trưởng thành.

Giai đoạn phôi: (diễn ra trong trứng đã thụ tinh)

Hợp tử  phân chia ->  phôi

Phân hóa tế bào  cơ quan của ấu trùngấu trùng(sâu bướm) chui ra từ trứng.

– Giai đoạn hậu phôi:

        lột xác

Ấu trùng—>  nhộng –> Con trưởng thành (bướm)

Giai đoạn phôi: (diễn ra trong trứng đã thụ tinh)

Hợp tử phân chia –>   phôi  —> Phân hóa tế bào cơ quan của ấu trùngấu trùng chui ra từ trứng

– Giai đoạn hậu phôi:

Ấu trùng –>  Con trưởng thành

Phân biệt phát triển có biến thái với phát triển không có biến thái?
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...

Thống kê tìm kiếm

  • the nao la qua trinh phat trien khong qua bien thai