Kết quả, tính chất và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ? Yếu tố nào giúp quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

Kết quả, tính chất và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ? Yếu tố nào giúp quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

* Kết quả:

Loading...

– Anh chính thức công nhận độc lập của 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ, nước cộng hoà mới ra đời: Hợp chúng quốc Mĩ.

– Hiến pháp mới ra đời (1787).

* Tính chất: Cách mạng tư sản (không triệt để) diễn ra dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc.

* Ý nghĩa:

– Trong nước:

+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của Thực Dân Anh.

+ Thiết lập 1 quốc gia tư sản độc lập.

+ Mở đường chủ nghĩa tư bản cho phát triển.

– Quốc tế: thúc đẩy và cổ vũ phong trào cách mạng ở các nước châu Âu và Mĩ la tinh.

* Yếu tố giúp quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh:

– Có sự lãnh đạo tài giỏi của Oasinhtơn.

– Sức mạnh đoàn kết chiến đấu của nhân dân.

– Nhờ biết dựa vào địa thế hiểm trở ở Bắc Mĩ để phát huy lối đánh du kích.

– Là cuộc tranh chính nghĩa, được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều nước.

Kết quả, tính chất và ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ? Yếu tố nào giúp quân đội Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?
5 (99.59%) 487 đánh giá

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Xem thêm:  Diễn biến, tính chất và ý nghĩa cách mạng tư sản Anh?
Loading...

Thống kê tìm kiếm

  • tính chất của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở bắc mĩ