Kể tên các bộ luật của nước ta được ban hành từ thế kỉ XI – XIX?

Kể tên các bộ luật của nước ta được ban hành từ thế kỉ XI – XIX?

Năm 1042 nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư.

Loading...

Năm 1230 nhà Trần ban hành bộ Quốc triều hình luật.

Năm 1483 nhà Lê sơ ban hành bộ luật Hồng Đức.

Năm 1815 nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (Luật Gia Long)

Kể tên các bộ luật của nước ta được ban hành từ thế kỉ XI – XIX?
Đánh giá bài viết
Loading...