Kế hoạch đánh giặc của Trần Quốc Tuấn độc đáo ở những điểm nào?

Kế hoạch đánh giặc của Trần Quốc Tuấn độc đáo ở những điểm nào?

– Kế hoạch đánh giặc độc đáo của Trần Quốc Tuấn là kế thừa truyền thống đánh giặc thời Ngô Quyền, ông cho người lên rừng đốn cây, đầu vót nhọn có bịt sắt cắm dưới lòng sông Bạch Đằng. Khi nước triều lên ông cho quân chèo thuyền nhỏ ra đánh nhử giặc, khi thuyền giặc va vào bãi cọc thì quân mai phục đồng loạt tấn công và chiến thắng.

Loading...

– Tránh lúc giặc mạnh, đánh lúc giặc yếu, từ bị động chuyển thành chủ động.

Kế hoạch đánh giặc của Trần Quốc Tuấn độc đáo ở những điểm nào?
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...