Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kết lị giống nhau và khác nhau như thế nào nào?

0
xemgiai1 - Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kết lị giống nhau và khác nhau như thế nào nào?

Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kết lị giống nhau và khác nhau như thế nào nào?

* Giống: Dinh dưỡng qua màng tê bào, lấy chất dinh dưỡng từ hồng cầu.

*  Khác:

– Trùng kiêt lị lớn, “nuốt” nhiều hồng cầu một lúc và tiêu hóa chúng, rồi sinh sản nhân đôi liên tiêp.

– Trùng sốt rét nhỏ hơn, nên chui vào hồng cầu kí sinh (còn gọi là kí sinh nội bào), ăn hêt chất nguyên sinh của hồng cầu rồi sinh sản cho nhiều trùng kí sinh mới một lúc (còn gọi là kiểu phân nhiều) rồi phá vỡ hồng cầu để ra ngoài. Sau đó mỗi trùng kí sinh lại chui vào các hồng cầu khác để lặp lại quá trình ấy.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giun gây cho trẻ em phiền toái nào? Do thói quen nào ở trẻ mà giun khép kín được vòng đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *