Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Vùng Đồng Bằng sông Cửu Long

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Vùng Đồng Bằng sông Cửu Long.

– Địa hình thấp, bằng phẳng.

– Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm.

– Sông Mê Công đem lại nguồn lợi kinh tế lớn.

– Hệ thống kênh rạch chằng chịt.

– Đất phù sa: 4 triệu ha với 1,2 triệu ha đất phù sa ngọt.

– Rừng ngập mặn chiếm diện tích lớn.

– Biển ấm quanh năm, ngư trường rộng, nhiều đảo và quần đảo ( Phú Quốc, Nam Du…)

Xem thêm:  Tại sao ở một nước nhiệt đới như Việt Nam vẫn trồng được một số cây vùng cận nhiệt và ôn đới? Kể tên, vị trí phân bố của các loại cây đó?