Ảnh hưởng của hooc môn lên sự sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống?

Ảnh hưởng của hooc môn lên sự sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống?

Hoocmon tuyến yên: Kích thích phân chia tế bào

Loading...

+ Kích thích tế bào tăng tổng hợp protein

+ Kích thích phát tiển xương (xương dài ra và to lên)

Hoocmon tuyến giáp: kích thích chuyển hóa tế bào

+ Kích thích quá trình sinh trưởng của cơ thể  và phát triển bình thường của cơ thể

+ Nếu thiếu thì chậm lớn, trí tuệ kém phát triển (Con ếch nếu thiếu thì nòng nọc không thể phát triển thành ếch )

Hoocmon sinh dục: ostrogen (ở nữ), testosteron (ở nam)

+ Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ: Tăng phát triển xương

+ Kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp

+ Riêng testosteron còn làm tăng mạnh tổng hợp protein, phát triển mạnh cơ bắp. Đặc điểm sinh dục phụ: râu…..

Ảnh hưởng của hooc môn lên sự sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống?
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...